18-19 april: Kuratorns roll i dövblindteamet

Med de här fördjupningsdagarna vänder vi oss till dig som är kurator inom regionernas syn- och hörselvård och möter personer som lever med kombinerad syn-hörselnedsättning/dövblindhet. Syftet är att ge kunskap och utbyta erfarenheter om hur man kan arbeta utifrån ett psykosocialt perspektiv samt stötta i processen att få stöd från andra instanser. Resursgruppen för socialkurativa frågor samt psykolog på Nkcdb medverkar.

Praktisk information och anmälan

  • Fysisk träff: 18 april — 19 april, Sensus Möte, Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm, (start kl 09:30 den 18:e och avslut kl 15:00 den 19:e)
  • Digital träff : Zoom, 5 maj kl 08.30-12.00
  • Kursavgift: 1000 kr/deltagare, lunch och fika ingår.
  • Antal deltagare är begränsat till 20 personer.
  • Sista anmälningsdag: 15 mars 2023

Ta del av programmet för fördjupningsdagarna här (PDF, 202 kB)

Anmälan

Välkommen att anmäla dig här!

Illustration: tre personer som sitter och samtalar med varandra kring ett runt soffbord