50 miljoner till bättre hörapparater

Var tionde person som använder hörapparat har inte tillräcklig hjälp av den. Apparaten hamnar därför ofta i byrålådan.
Ett stort danskt forskningsprojekt ska nu utveckla bättre hörapparater.

Bear, Better Hearing Rehabilitation, har fått 50 miljoner danska kronor för ett femårigt projekt. Målet är att få fram ny kunskap och på sikt en ny standard för hörapparater. Det handlar bland annat om att ta fram fler parametrar än audiogram.

En hörselundersökning i dag resulterar i ett audiogram som visar hur hörseln ser ut i olika frekvensområden. Men för att en hörapparat verkligen ska fungera bra behövs ytterligare information, säger forskarna.

— Audiogrammet är en förenklad beskrivning av hur ens hörsel fungerar. Man kan ha bra hörselnivåer, eller hörseltrösklar, men ändå ha svårt att höra vad som sägs, till exempel om många pratar samtidigt, säger projektledaren Dorthe Hamershøi, professor vid Institutet för Elektroniska System i ett pressmeddelande från universitetet i Aalborg.

—  Skälet till att man fokuserar så starkt på audiogrammet är att det är svårt att sätta fingret på vilken typ av mätning som ska till för att hörapparaten ska bli bättre. Det finns ett helt batteri av olika test och undersökningar som kan göras men de tar tid att genomföra och kräver ibland särskild utrustning. Därför ska vi ta reda på vad som fungerar bäst.

Bear är ett samarbete mellan universitetet i Aalborg, universitetssjukhusen i Aalborg och Odense och ett antal tillverkare av hörapparater. Företagen satsar 15 miljoner danska kronor och den danska innovationsfonden 28 miljoner på projektet.