Aktiveringskurser 2018 – kurskatalogen klar

Kommunikation, friskvård, livskvalitet och konst. Det är bara att välja bland aktiveringskurserna för personer med dövblindhet. Nu är kurskatalogen för 2018 klar.
Kurserna arrangeras av folkhögskolor i samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Syftet med aktiveringskurserna är att öka deltagarnas delaktighet och möjlighet att påverka och styra sitt liv. De ska förmedla kunskaper och färdigheter så att dessa är till nytta både i arbete och fritid.

Innehållet grupperar sig kring fem teman:

  • Kommunikation som innefattar teckenspråk (både taktilt och visuellt) , datoranvändning, tolkanvändning och punktskrift.
  • Samhällsinformation – rättigheter och skyldigheter
  • Livsstil och hälsa/friskvård
  • Personlighetsutveckling
  • Dövblindkunskap

Här finns kurskatalogen för nedladdning.