Backa och vrid åt höger

Gör så här

– Lägg vinkelhandens fingrar mot framsidan av den högra överarmens övre del.
– För armen bakåt med en lugn och bestämd rörelse så att föraren vrider sig åt höger.

Illustration av signalen för backa och vrid åt höger