Covid-19 info på teckenspråk

Information om covid-19 finns även på teckenspråk. Krisinformation.se  förmedlar samhällets samlade krisinformation. Allt som publiceras på sajten är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga.

Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids. Krisinformation.se ska också stärka enskilda medborgares förutsättningar att fatta medvetna beslut i en kris.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Även SVT har teckenspråkstolkade program om coronaviruset. Ett exempel är ”Special: Coronaviruset” ett entimmesprogram som sändes 10 mars. Eftersom läget förändras hela tiden är det säkrast att själv hålla sig uppdaterad på SVT Play.