Den smarta mobilen öppnade en helt ny värld

Amanda Lindberg i svart tröja sitter på en stol.
Tekniken är fantastisk men det behövs så lite för att den ska sluta fungera, säger Amanda Lindberg.

För Amanda Lindberg, ordförande i Förbundet Sveriges Dövblinda, öppnades världen när de smarta mobilerna kom.
— Jag är alltid uppkopplad så att jag kan läsa mejl och sms. Eftersom jag inte kan ta in ljud på tågstationen kan mobilen visa om det är förseningar, spårändringar eller hänt en olycka som innebär att jag måste byta och ta bussen i stället. Det är fantastiskt.

Amanda Lindbergs mobil har inbyggda funktioner som fungerar som hjälpmedel. Med Voice over går det att lyssna på texten i ställer för att läsa den. Förstoringsprogrammet är till stor hjälp för den som har synrester och och möjligheten att invertera färger, till exempel ha vit text på svart botten,  kan göra att texten blir maximalt läsbar för personer med synnedsättning. Dessutom finns det massor med användbara appar.

På Nationellt kunskapscenters  IKT-konferens  beskrev Amanda Lindberg hur den moderna tekniken fungerar för dem som har dövblindhet.

Det behövs så lite för att det inte ska funka

— Det är skillnad på mig som har synrester och CI, cochleaimplantat,  och den som inte alls ser eller hör. Men tekniken underlättar för alla. De som är helt dövblinda kan också ta in information via mobilen men deras anhöriga kan inte hjälpa till om mobilen tappar bluetooth-kontakten, punktdisplayen krånglar eller apparna inte längre fungerar efter en uppdatering. Det behövs så väldigt lite för att det inte ska funka.

För professionella är det viktigt att förstå att variationen inom gruppen är stor. Vissa har inte erfarenhet av att använda annat än dator för att skriva.

— Där behöver vi hjälp av er. Mobilen är ett problem eftersom den betraktas som en konsumentprodukt och inte skrivs ut som hjälpmedel. Många blir utestängda eftersom de inte har råd att köpa en smartphone.

Dövblindhet är en funktionsnedsättning som  leder till problem med information, kommunikation och orientering. Med allt detta kan mobilen underlätta.

—  Tack vare den hittade jag hittade hit till konferenslokalen från tågstationen helt på egen hand i dag. Självständighet för mig är att kunna ta mig runt på egen hand, utan att behöva förlita mig på andra.

Tekniken kan minska risken för isolering

En stor risk med dövblindhet är att bli isolerad från omvärlden. Risken är större för den som inte har tillgång till fungerande teknik.

− Det blir lätt en nedåtgående spiral. Man vet inte vad som händer runtomkring, man kan inte ta hand om sig själv, inte kommunicera med andra och isolerar sig från samhället. Risken att drabbas av psykisk ohälsa är stor.

Förutom att ha dövblindhet själv är Amanda Lindberg också anhörig till en person med dövblindhet. Hon ser på nära håll hur frustrationen slår till när betaltjänsten Swish inte fungerar, det inte går att handla kläder på nätet eller dagstidningen har uppdaterastpå nätet så att det inte går att läsa den.

1177 är en av många tjänster som inte  fungerar

—  För oss är det jätteviktigt att alla tjänster är tillgängliga, att man gör rätt från början.I  dag fungerar inte 1177. Inte heller e-tjänsterna som Försäkringskassan, Skatteverket med flera hänvisar till  är alltid tillgängliga.  Och att vi som har dövblindhet inte kan inte rösta på det parti vi vill utan att behöva tala om det för någon annan är inte acceptabelt.

Amanda Lindberg vill kunna köpa saker i e-handeln som vilken annan människa som helst. Hon ser också stora utvecklingsmöjligheter.

— Om det är rea på Ikea skulle jag vilja kunna köpa några glas via nätet och hämta ut dem på posten. Samma sak med mat. Ni som är professionella, som möter oss i ert arbete: tänk på att det inte räcker att förklara något en gång. Det behövs regelbundenhet. Ni är viktiga för att öka delaktigheten i samhället för vår grupp.

ANNE JALAKAS, text och foto