Dövblindhet i fokus hos flera av vinnarna i PTS innovationstävling

Drygt 13 miljoner kronor delas ut av Post- och telestyrelsens (PTS) årliga innovationstävling ”Kommunikation för alla” till företag som får chansen att utveckla sina idéer kring digital kommunikation.

Av 45 sökande har nu 6 projekt finansierats i tävlingen ”Kommunikation för alla”. PTS har sökt innovativa och inkluderande kommunikationslösningar inom till exempel telefoni, e-post, chatt och videomöten som ska underlätta digital kommunikation mellan människor.

Bland vinnarna finns Xtactor Information Technology AB och Omnitor AB, som båda inkluderar dövblindhet i sina idéer.

Xtatcor Information Technology AB vill utveckla ett system för kommunikation utan att förlita sig på syn och hörsel. Detta genom ett armband som med hjälp av vibrationer och avläsning av fingerrörelser kan överföra digital text till och från mobiltelefoner. Mer information finns på deras hemsida.

Omnitor AB:s projekt handlar om att göra en totalkonversationslösning, alltså en kombinerad text- och bildtelefon, som fungerar bra även för punktskriftsläsare. För punktskriftsläsare som fortfarande använder gamla texttelefonprogram som Komtext, kommer det att vara nödvändigt att byta till ett nytt system som fungerar via Internet när det analoga telefonnätet läggs ner. De kommer att arbeta för att ta fram en internationell produkt och deras huvudsakliga målgrupp är personer med dövblindhet som läser punktskrift.

PTS innovationstävling handlar om att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Tävlingen ingår i PTS uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning. Innovationerna kan handla om såväl breda digitala lösningar som smala lösningar som möter specifika behov, vilket vi kan se bland årets vinnare. Läs mer om tävlingen och vinnarna på PTS hemsida.

PTS logga. "PTS" står skrivet under en gul kungakrona.

TEXT: Karin Jönsson

Publicerad 24 juli 2023