Dra över tiden, alternativ 2

Gör så här

– Börja med signalen för klocka.
– Sätt pekfingrets fingertopp mot handleden.
– Tryck till lätt två gånger med fingret.
– Sätt sedan J-handens sida upprätt som klockan 12 och dra handen medurs ner mot klockan 3 och 6.

illustration för signalen dra över tiden, alternativ 2