En film om dövblindhet – enligt den nordiska definitionen (teckenspråkstolkad)