Enklare att ringa till en bildtelefon

Information om projektet Infrastruktur för inkluderande telefoni

Av Karin Jönsson

Bakgrund

Förr när det vanligaste sättet att fjärr-kommunicera var en texttelefon som var kopplad till de vanliga telefonledningarna hade man ett vanligt telefonabonnemang och ett vanligt telefonnummer. Numera används mest olika lösningar för ”Totalkonversation” vilket innebär att det är möjligt att kombinera video (teckenspråk), text och tal på det sätt som fungerar bäst för just den användaren. Det går bra att ha olika kommunikationssätt in och ut, t ex kan en person vilja tala direkt till den på andra sidan, men få teckenspråk och/eller text tillbaka.

De nya lösningarna använder inte telefonledningar längre, utan går via Internet. Det innebär att de inte heller behöver något telefonabonnemang eller automatiskt får ett telefonnummer, utan de har istället en så kallad SIP-adress som liknar en e-postadress med ett @ i mitten.Två streckgubbar som sitter framför varsin dator. Den ena frågar Ok? och den andra svarar Ok!

Förmedlingstjänster

Om man vill ringa till någon som inte själv har en ”alternativ telefon” behöver man använda sig av antingen text- eller bildtelefonförmedling som blir en tolk mellan de olika kommunikationssätten.

Det finns en för teckenspråkstolkning som du kan läsa mer om på bildtelefoni.net och en för skrivtolkning som det finns information om på texttelefoni.se

Projektet som vi beskriver i denna artikel berör endast bildtelefoni.net men på sikt är målet att motsvarande lösning även ska fungera för texttelefoni.

Problem som projektet vill lösa

Det är idag vanligt när man ringer till myndigheter, vårdinstanser, support och liknande att man hamnar i en lång telefonkö. Man kan då få ett erbjudande att uppge sitt telefonnummer så ska de ringa tillbaka när man kommit längst fram i kön. Problemet är att om du ringer via en förmedlingstjänst går det inte att lämna något telefonnummer eftersom man har en SIP-adress istället – och även om man har ett telefonnummer till en äldre texttelefon så hjälper det inte eftersom man måste koppla sig via förmedlingstjänsten för att kunna kommunicera. Det betyder att både användaren och förmedlingstjänsten kan sitta timmar i telefonkö helt i onödan.

Ett annat problem är att om man har ett telefonnummer och ringer till någon som har en vanlig telefon ser de numret och försöker kanske ringa tillbaka utan att gå via förmedlingstjänsten. Då kan det också bli mycket förvirrat. Detsamma gäller så klart andra som t ex telefonförsäljare och liknande som ringer upp telefonnummer utan att veta att de behöver gå via en förmedlingstjänst.

PTS driver nu projektet Infrastruktur för inkluderande telefoniGammal svart telefon med texten Infrastruktur för inkluderande telefoni under

Post- och telestyrelsen, PTS, är nu igång med ett projekt som heter Infrastruktur för inkluderande telefoni och som har som mål att ta fram en teknisk lösning som gör det enklare och smidigare att ringa via förmedlingscentralerna.

Förenklat ska det fungera så här:

Alla som har en alternativ telefon kopplar denna till ett telefonnummer. Detta kommer alltså att kräva att man har ett vanligt abonnemang, men under projektet är detta kostnadsfritt.

Om man inte väljer att ha det hemligt kommer det upp på den telefon man ringer till på samma sätt som om man ringt från en vanlig telefon – även om man ringer via en förmedlingscentral.

Om man ringer från en vanlig telefon till ett nummer som hör till en person som behöver få tolkning via en förmedlingscentral kopplas samtalet direkt till förmedlingscentralen som i sin tur ringer upp den som har telefonnumret. På så sätt behöver inte den som ringer upp ha en aning om hur man ska ringa via en förmedlingscentral, utan det sker med automatik vilket gör att det förhoppningsvis blir mindre motstånd innan man ringer.

Hamnar man i telefonkö med möjlighet att bli uppringd kan man bara lämna sitt nummer och veta att den som ringer automatiskt kommer till förmedlingscentralen.

Nu söker projektet pilottestare

För att testerna ska ge så bra information som möjligt vill de gärna se en variation av användare med olika behov och erfarenhet.

Känner du till någon eller passar du kanske själv som pilottestare i projektet?

Sprid gärna information om projektet så att det kan nå så många potentiella deltagare som möjligt!

För kunna delta i projektet behöver den som vill delta fylla i denna enkät:

Länk till enkät för att anmäla intresse att delta

Vill du ha mer information

Det finns mer info om projektet här:

Länk till projektets hemsida