Naturen spränger gränser

 

Tre deltagare på vandring sitter ner i en vacka, till vänster i bild rinner en bäck.
En liten vilopaus under en av vandringarna längs Skåneleden.

Nu är senaste numret av i Fokus ute. Temat är hälsa, både fysisk och psykisk.
Att naturen spränger gränser vet man på  Glimmerns dagliga verksamhet. Där ger sig brukare och personal var tredje vecka, oavsett väder, iväg på en heldagsvandring på Skåneleden.Varje gång väljer man en ny bit av leden vilket gör utfärden till en lika spännande upplevelse för både brukare och personal.
Listan över positiva förändringar är lång.

— Deltagarna har öppnat upp och blivit både gladare och modigare, säger projektledare Veronica Rukovina.

Naturen står i centrum även för friluftskursen för  ungdomar med dövblindhet i norska Sömådalen. Ungdomarna paddlar kanot, vandrar och klättrar i berg – aktiviteter som kan tyckas vara omöjliga men inte är det.

Hindren finns i våra huvuden

— Hindren finns ofta i våra huvuden. Det går nästan alltid att hitta lösningar, säger Joe Gibson som arbetat med och forskat om dövblindhet och utomhusaktiviteter i många år, först i Skottland, numera i Norge.

Karin Larsén, även hon forskare men också rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan manar till krafttag så att personer med funktionsnedsättning kan delta i fysisk aktivitet och idrott.

”Nästintill var femte person med funktionsnedsättning i åldern 16-25 år motionerar aldrig. Det är dubbelt så många som i den övriga befolkningen. De  har därför en ökad risk för ohälsa och sjukdomar jämfört med befolkningen i övrigt” skriver hon i numrets debattartikel.

Anders Hansen läkare och författare till bästsäljarna ”Hjärnstark”, ”Hälsa på recept” och ”Fördel ADHD” beskriver motion som rena mirakelpillret.

— Det bästa är att effekterna är så många. Alla tankemässiga förmågor påverkas. Minne, kreativitet, koncentrationsförmåga, stresstolerans, till och med intelligens lite grand, säger han.

Ny metod gav bättre hälsaOmslaget till tidskriften visar tre personer som paddlar kanot.

Att det går att påverka hälsan till det bättre  visar folkhälsostrateg Helena Bergströms doktorsavhandling. Den handlar om vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och ledde fram till en metod i tre delar. En studiecirkel för personal på gruppboenden, ett hälsoombud på varje boende som fick lite extra kunskap och Hälsokörkortet, en studiecirkel för de boende själva. När metoden testades visade det sig att den fungerade. De boende tog i snitt 1600 fler steg per dag än tidigare.

 

ANNE JALAKAS, text