Förbundet Sveriges Dövblinda permitterar personal

Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) har beslutat att permittera alla medarbetare fram till 31 december 2020. Skälet är att undvika ett stort underskott för året.

I pandemins spår har FSDB behövt ställa in alla fysiska aktiviteter och de medel som de har fått beviljade för 2020 får inte användas till andra ändamål.

Permitteringen innebär att kansliet inte kommer att vara lika tillgängligt fram till 31 december.

Länk till teckenspråkstolkad version på SVT Nyhetstecken.