Forskning om dövblindhet samlad i ny databas

Kerstin

Kerstin Möller är stolt och glad över forskningsöversikten som hon tagit fram för Nkcdb.

Att forskningen kring dövblindhet har ökat kraftigt de senaste åren framgår av Nkcdb:s nya forskningsdatabas som rymmer mer än 1100 vetenskapliga artiklar om allt från genetik till psykosocial hälsa.

− Det har skett en fantastisk utveckling sedan jag gjorde en översikt för tio år sedan, säger Kerstin Möller.

− I dag forskas det inom många olika områden. Vi har både bredden och djupet även om det fortfarande saknas forskning om viktiga fält.

− Det finns väldigt lite om arbetsliv och inte mycket om vardagen, om hur det är att leva med dövblindhet, exempelvis som förälder. Däremot har det publicerats en hel del om situationen för äldre.

Det finns flera sätt att leta efter forskning i databasen. Det enklaste är att använda sig av fritextsökning och helt enkelt skriva in ett ord som täcker det man är nyfiken på. Viktigt att tänka på när man söker är att hela databasen är baserad på engelska. Man kan till exempel söka på titel, författare, årtal eller ett specifikt syndrom.

En eller flera referenser kommer då upp med kort sammanfattning/abstract. Härifrån kan man klicka sig vidare och i de flesta fall få hela den vetenskapliga artikeln i fulltext, i annat fall finns information om hur man kan få tillgång till den.

− Min förhoppning är att såväl forskare och personal som enskilda brukare och närstående ska ha nytta och glädje av den. Inte bara från Sverige utan från hela världen. Något liknande finns såvitt jag vet inte någon annanstans. Det här är en tvärvetenskaplig forskningsöversikt där vi samlat all forskning som vi kunnat finna om dövblindhet.

Något Kerstin Möller själv efterlyser är studier som inte handlar om problem utan fokuserar på lösningar, det vill säga salutogen forskning. Forskningsöversikten innehåller redan några sådana artiklar.

− Ett exempel är en studie av Bruce, SM & Parker som publicerades 2012 och visar hur unga vuxna med dövblindhet utvecklade sitt kunnande i att stå upp för sina rättigheter. Jag hoppas det blir mer forskning av den typen i framtiden, säger Kerstin.

Här hittar du forskningsdatabasen