Forskningsmetoder inom dövblindområdet – NKDB bjuder in till tre webbinarier

Under våren kommer Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) i Norge att erbjuda en serie webbinarier med stöd av sitt forskningsnätverk. Serien består av tre delar och startar torsdag 28 januari kl 12-15. Den är relevant för alla som är intresserade av kunskapsutveckling kring tjänster för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Varje webbinarium kommer att innehålla tre föreläsningar med den gemensamma titeln: ”Forskningsmetoder inom dövblindområdet – ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt”. Alla tre delar kommer att genomföras på engelska och vara tre timmar långa. Datum för kommande delar är 11 mars och 3 juni 2021.

Läs mer om serien på NKDB:s webbplats