Första nationella konferensen om IKT och dövblindhet

Jane-punktdisplay

IKT-konferensen den 12-13 november är en del av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors insats på området och vänder sig direkt till personer som arbetar med tekniska hjälpmedel inom landstingen, bland annat på syn- och hörcentraler.

Ett skäl till konferensen är den rundresa som Nkcdb:s projektledare Ole Mortensen gjort till samtliga 21 landsting.

− Jag har upplevt ett stort engagemang hos dem som arbetar med tekniska hjälpmedel men också sett att det här är svåra frågor som man behöver hjälp med. Gruppen personer med dövblindhet är inte så stor men har omfattande behov som kräver mycket kunskap hos hjälpmedelsförskrivarna, säger han.

− Det finns en stor önskan om att få ny kunskap och inspiration samtidigt som man har behov av att få diskutera och utbyta erfarenhet med kollogor som arbetar med samma frågor i andra delar av landet.

Konferensen består av en blandning av föreläsningar med fokus på dövblindhet och  information om senaste nytt om IKT, informations och kommunikationsteknik. Personer med egen dövblindhet berättar om sina egna erfarenheter och det kommer självklart att finnas tid för erfarenhetsutbyte och diskussion.

Detta är en konferens som riktar sig mot alla som är inblandade i processen kring tekniska hjälpmedel för personer med dövblindhet. Det kan gälla utredning, utprovning, förskrivning eller träning. Vi vänder oss särskilt till förskrivare, tekniker och kuratorer.