Tillgänglig information om coronaviruset/covid-19

Alla pratar om viruset corona. Det gör många oroliga. För många är den information som ges otillgänglig och svår att ta till sig.

Myndigheten för tillgängliga medier ger ut 8 Sidor, en nyhetstidning på lättläst svenska. Bokstäverna är lite större än i en vanlig tidning. Meningarna är kortare och 8 Sidor har inga svåra och ovanliga ord.

Här har 8 Sidor har samlat ihop viktiga frågor och svar om viruset.

 

Krisinformation.se har också samlat länkar om coronavirus/covid 19 på två sidor för att öka tillgängligheten:

Information om coronavirus/covid -19 på andra språk. Information about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19