Funktionsrätt Sverige startar rättighetsbyrå med stöd från Arvsfonden

Nkcdb gratulerar Funktionsrätt Sverige som fått pengar från Allmänna arvsfonden till ett treårigt projekt för att bygga upp en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning! Visionen är att Funktionsrättsbyrån ska bli en stark rikstäckande aktör dit människor med funktionsnedsättning kan vända sig för att få individuellt stöd för att kunna ta tillvara sina rättigheter.

– Behovet av en byrå som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt. Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar, säger Nicklas Mårtensson, kanslichef på Funktionsrätt Sverige.

Till Funktionsrättsbyrån ska personer med funktionsnedsättning över 18 år kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar som finns för att kräva sin rätt. Verksamheten kommer att byggas upp stegvis med start hösten 2021.

Läs mer om projektet på Funktionsrätt Sveriges webbplats