Guide: Skicka olika vibrationsmönster från Flic-knapp till Android-klocka

Av Thomas Ragnarsson

Här kommer en kort guide till att få en klocka med Android Wear att ge olika vibrationsmönster beroende på hur man trycker på en Flic-knapp. Detta skulle kunna användas i många olika sammanhang som en enkel, haptisk kommunikation när båda finns i samma rum men inte behöver vara inom så kort avstånd att vanlig taktil kommunikation fungerar.

Jag kommer att visa ett exempel utifrån att jag vill leka ”Gömma nyckeln” tillsammans med ett barn med dövblindhet, men vi är säkra på att ni kan komma på många andra användningsområden. Använd er fantasi och kunskap om personen ni arbetar med och fundera var det är problem med att ge feedback på några meters avstånd. Om ni börjar använda denna teknik till något är vi mycket tacksamma för en kort feedback så kan vi förhoppningsvis inspirera andra att också försöka.

Om ni vill veta mer om bakgrunden till detta, var en Flic-knapp är och hur den kan användas med mera så hänvisar vi framför allt till webbinarierna Digital ADL där dessa prylar och funktionen förklaras närmare.

Steg 1: Sätt igång grundutrustningen

Det ni behöver är en smart mobil med Android, en klocka med Android Wear (Thomas använder i exemplet Moto 360) och en Flic-knapp.

Både klockan och Flic-knappen kopplas till mobilen med respektive app (Android Wear och Flic). Utöver det behöver ni även installera appen Tasker med tillägget AutoWear och AutoApps både i mobilen och i klockan. Det enda som kostar något förutom mobilen, klockan och Flic-knappen är Tasker som kostar runt 30 kr och AutoWear som kostar runt 10 kr och som köps i AutoApps.

Steg 2: Skapa ett vibrationsmönster för en kort tryckning på knappen

Steg 3: Skapa ett vibrationsmönster för en dubbeltryckning på knappen

Steg 4: Skapa ett vibrationsmönster för en lång tryckning på knappen

Steg 5: Igång och lek!

Nu är det bara att börja använda lösningen. Som vanligt gäller det att hitta något att börja med som är roligt och ger mycket tillbaka till användaren. Om användaren börjar förstå och uppskatta konceptet är utvecklingsmöjligheterna stora med flera olika vibrationsmönster med hjälp av flera knappar och på sikt kanske även flera klockor för att kunna styra höger/vänster och så vidare.

Vi är som sagt mycket nyfikna på vad ni i verkligheten kan göra med ett enkelt koncept som detta! Hör gärna av er till oss med både frågor, tankar och resultat på teknikgruppen@nkcdb.se