Hur fungerar samhällets stöd när det finns barn med dövblindhet?

För barnets bästa? En rapport om hur samhällets stöd fungerar när det finns barn med dövblindhet i familjenAtt få ett barn med dövblindhet väcker starka känslor och får stora konsekvenser, både för barnet och familjen. Omgivningens bemötande och stöd är avgörande för hur livet blir.

Hur ser stödet ut? Vad fungerar bra och vad kan göras bättre? För att få svar på frågorna startade Nkcdb projektet Stödet till barn och unga med hörsel- och synnedsättning/dövblindhet och deras närstående. Projektledaren Marie Andersson sammanfattar resultaten i den färska rapporten ”För barnets bästa?”

Den finns att ladda ner här men kan inom kort också beställas som tryckt bok.