Koppel

Gör så här

– Håll S-handens eller måtthandens fingrar runt höger handled.
– Tryck till en gång.
– Håll kvar handen.

Illustration av signalen för koppel