Kurs i taktilt teckenspråk i höst

Höstterminen 2018 ger Stockholms universitet  en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng i taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation. Kursen vänder sig till alla intresserade med varierande förkunskaper i svenskt teckenspråk. I undervisningen kan tolk användas till deltagare som inte själva kan tillgodogöra sig undervisning enbart genom svenskt teckenspråk.

Undervisningen består av dels nätbaserade föreläsningar på distans och fysiska träffar bestående av seminarier. Kursen handlar bland annat om hur svenskt teckenspråk kan omvandlas för att utföras i taktil form och om andra alternativa kommunikationsmetoder. I kursen ingår också dövblindkunskap och vad socialhaptisk kommunikation innebär.

Kurs om taktilt teckenspråk

Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation Höstterminen 2018 ger vi en fristående kurs på 7,5 hp i taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation. Kursen vänder sig till alla intresserade med varierande förkunskaper i svenskt teckenspråk. I undervisningen kan tolk användas till deltagare som inte själva kan tillgodogöra sig undervisning enbart genom svenskt teckenspråk. Undervisningen består av dels nätbaserade föreläsningar på distans och fysiska träffar bestående av seminarier. Kursen handlar bland annat om hur svenskt teckenspråk kan omvandlas för att utföras i taktil form och om andra alternativa kommunikationsmetoder. I kursen ingår också dövblindkunskap och vad socialhaptisk kommunikation innebär.Välkommen med din ansökan!Läs mer om kursen på: https://www.ling.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/grundniv%C3%A5/2.3298/2.3299/taktilt-teckenspr%C3%A5k-och-socialhaptisk-kommunikation-7-5-hp-litd02-1.249220

Publicerat av Teckenspråk och Dövas och hörselskadades flerspråkighet, Sthlms universitet Onsdag 21 mars 2018