Kvinna, kort

Gör så här

– Börja med signalen för kvinna.
– Sätt måtthandens fingertoppar mot överarmens eller ryggens övre del.
– Dra handen neråt.
– Slut samtidigt måtthandens fingertoppar till nyphanden.
– Öppna handen igen, så att det blir som ett ”timglas” eller runda ”kvinnliga” former.
– Sätt sedan vinkelhandens sida mot nedre delen av överarmen eller ryggen för att markera ”kort”.
– Tips! Du kan ersätta signalen för kvinna med signalen för man. Denna signal kan också betyda liten kvinna – alltså flicka – eller, om du ersätter signalen för kvinna med signalen för man, liten man – alltså pojke.

Illustration av signalen för en kort kvinna