Att röra sig i samhället

Personer med dövblindhet har svårt att röra sig i samhället.
De kan behöva färdtjänst och andra insatser.

Att ha en ledarhund och använda vit käpp
är två sätt att kunna förflytta sig självständigt.
Det finns också teknik med GPS-sändare som kan hjälpa vissa.

Ledsagning betyder att en annan person promenerar bredvid.
De har lätt kroppskontakt, så att promenaden blir trygg.

Det gäller att hitta det sätt att förflytta sig,
som passar personen med dövblindhet bäst.
Några har även rörelsehinder
och några har svårt att förstå.

Att använda vit käpp

Personer som ser mycket dåligt kan använda vit käpp.
Med käppen kan de känna om det är en grop i marken,
eller om det står en cykel eller något annat i vägen.
Käppen både skyddar och hjälper till att hitta rätt väg.
Den vita käppen är också en signal till andra människor att visa hänsyn.

Det finns olika modeller av vita käppar.
Några har ett resårband i mitten, så de kan fällas ihop.
Några käppar fälls ihop som en stjärnkikare
där delarna skjuts in i varandra.
De kallas teleskopkäppar.

Markeringskäpp är en mindre käpp
som kan användas för att visa andra att man ser dåligt.
Den skyddar inte mot hinder.

Teknikkäpp används som skydd mot hinder
och för att hitta rätt väg.

En vit käpp med röda markeringar
visar att den som håller i käppen har dövblindhet
och både hör och ser dåligt.

Den som håller i käppen för den från sida till sida.
Dessa pendlande rörelser kallas för Hoover-teknik.

Det tar lång tid att lära sig använda vit käpp, ofta flera år.
På syncentraler och synmottagningar kan man få hjälp att lära sig.

Den vita käppen kan användas på fyra olika sätt:

  1. Markeringskäpp visar andra att man har nedsatt syn.
  2. Teknikkäpp används i bostaden, hemma där man bor, i hemmiljö.
  3. Teknikkäpp kan användas i närheten av bostaden,
    i känd närmiljö.
  4. Att använda vit käpp där du aldrig varit förut,
    i en okänd närmiljö, är extra svårt.
    Då används också teknikkäpp.

Ledsagning

En person med dövblindhet kan ibland behöva ledsagning.
Ledsagning betyder att en annan person promenerar bredvid.
De har lätt kroppskontakt, så att promenaden blir trygg.

Personen som ledsagas
är den som bestämmer hur ledsagningen ska gå till,
till exempel om man ska gå fort eller långsamt.

Vill du lära dig mer om ledsagning
kan du läsa boken
En liten gul bok om ledsagning av personer med dövblindhet.