Hinder och möjligheter för information

Den som inte träffar så många människor
får inte höra så mycket skvaller
eller information om vad som händer runt omkring.

Det finns mycket information i samhället
för den som ser och hör.
Men för den som har dövblindhet
finns inte lika mycket information.

Tekniken innebär stora möjligheter för personer med dövblindhet
om de får den utbildning som behövs.
Det är ju ingen idé att ha en avancerad apparat
om man inte fått lära sig hur den fungerar.

Det är viktigt att samla och sprida kunskap inom detta område.

Mer information om teknik
finns under rubriken Stöd till professionella.