Hur vanligt är dövblindhet?

Det går inte att säga exakt
hur många som har dövblindhet.
Det finns inga register i Sverige på vilka som har dövblindhet.
I de regioner i Sverige där man lärt sig mer om dövblindhet
har man också hittat fler personer med dövblindhet.

Vi tror att det finns fler än vi känner till
som har dövblindhet, särskilt bland barn.

Det finns ungefär 80 olika sjukdomar
som kan ge dövblindhet.

Medfödd dövblindhet

Det finns ungefär 400 personer i Sverige idag
som sedan sin födelse har medfödd dövblindhet.
Det föds ungefär sju barn per år
som har dessa svårigheter.
Många har även andra funktionsnedsättningar.

Förvärvad dövblindhet

Det föds ungefär 20 barn varje år
som vi tror kommer att utveckla förvärvad dövblindhet.
Ungefär 1600 personer har förvärvad dövblindhet i Sverige.
Runt 1000 personer har fått det av sjukdomen Ushers syndrom.
Det finns cirka 30 olika syndrom,
som kan ge förvärvad dövblindhet.

Kombinerad syn och hörselnedsättning hos äldre

Det finns cirka 2000 personer i Sverige under 65 år som har dövblindhet
Bland gamla människor är det många som både hör och ser dåligt.
Det finns säkert 35 000 personer över 65 år
som både hör och ser väldigt dåligt.
Det är vanligt att dessa äldre går till hörselmottagningar och syncentraler.