Känseln kompenserar

För den som har dövblindhet blir känseln extra viktig.
När man inte ser eller hör bra,
blir de andra sinnena ännu viktigare:

  • Känseln är det taktila sinnet
  • Det kinetiska sinnet handlar om balans och muskelsinnet
  • Luktsinnet hjälper till med dofter
  • Smaksinnet hjälper till med smaken.

Ett litet barn med dövblindhet
måste upptäcka världen med hjälp av hela kroppen.

En vuxen person med dövblindhet
behöver ta emot både talat och skrivet språk med känseln.
Kroppskontakt är viktig.

Forskning har visat
att den som får känna saker med kroppen
får ett bättre minne.
Arbetsminnet blir bättre.
Det gör att man kan lära sig nya saker,
genom att koppla ihop det man redan vet med nya saker.

Vi har skrivit en bok
som handlar om hur man kan hjälpa barn med dövblindhet.
Boken heter Med kroppen som redskap.

Hos Nordens Välfärdscenter kan du beställa två andra böcker
som handlar om det taktila sinnet.