Konsekvenser av dövblindhet

Dövblindhet gör det svårt att delta. Många saker blir svårare:

 • att prata med andra
 • att få information
 • att veta var man är
 • att kunna röra sig fritt och säkert
 • att vara delaktig i samhället.

Flera saker påverkar konsekvenserna:

 • Om man förlorat hörsel och syn som liten eller vuxen.
 • Hur mycket av syn och hörsel som försvunnit.
 • Om man har andra funktionsnedsättningar.
 • Om syn- eller hörselskadan inträffade först.

Olika personer behöver därför olika hjälp och stöd.

Stödet från samhället kan se ut på olika sätt.
Här är några exempel:

 • Färdtjänst
 • Dövblindtolk
 • Ledsagare
 • Personliga assistenter
 • Anpassad teknik
 • Tillgängliga miljöer med mera.

Synen

Ögonsjukdomar påverkar ögonen på olika sätt.
Någon blir helt blind,
någon annan kan ha kvar rester av synen.
Det kan vara svårt att förklara hur man ser,
eller inte ser.

Hörseln

Någon hör inget alls och är döv.
Någon hör litegrann.
Nedsatt hörsel kan se olika ut.
På ett tyst kontor med bra hjälpmedel
kan en person klara av ett samtal utan problem.
På en stor fest, eller på en bullrig tågstation
kan samtal bli omöjliga.
Det kan vara svårt att förklara hur man hör,
eller inte hör.

Kombinationen

Synen och hörseln är alltså olika
för dem som har syn- och hörselnedsättningar.
För dem som både ser och hör dåligt
och har en kombinerad syn- och hörselnedsättning
är det också olika.

Den som ser dåligt
brukar kunna få extra hjälp av sin hörsel.
Det kallas för att kompensera.
Men om inte heller hörseln fungerar
kan man inte kompensera på det sättet.

När hörseln och synen inte kan kompensera för varandra
kallar vi det dövblindhet.