Nätverk kring dövblindfrågor

Den som har dövblindhet behöver många olika kontakter
med olika delar av samhället.
Därför är nätverk och arbetsgrupper viktiga,
där man kan hjälpa varandra
och dela med sig av kunskap.

Det finns flera nätverk om dövblindfrågor.
Några fördjupar sig i olika diagnoser.
Några handlar mest om stödet från samhället.

Vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
leder två olika nätverk

  • ett för Arbetsförmedlingens kontaktpersoner i dövblindfrågor
  • ett för regionernas kontaktpersoner i dövblindfrågor.

Genom nätverken kan vi få ut aktuell kunskap
både till vården och Arbetsförmedlingen.

Dövblindrådet är ett annat nätverk som leds av oss.
Här ingår många personer som kan mycket från:

  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  • Förbundet Sveriges dövblinda med Föräldrarådet och Dövblind ungdom
  • Arbetsförmedlingen
  • Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
  • Örebro Universitet
  • Representanter för regionerna

Dövblindrådet är mycket värdefullt för utvecklingen i Sverige.
Dövblindrådet samarbetar också med andra länder.

Nätverk utanför Sverige

Nordens Välfärdscenter leder flera nätverk om dövblindfrågor
med deltagare från de nordiska länderna
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.
Om man lyckats bra med något i ett land,
så kan de goda erfarenheterna spridas.

Den internationella organisationen för dövblindfrågor
heter Deafblind International (DbI).
Den finns i hela världen.
Vi är med där.
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
har en plats i styrelsen.

Organisationen har flera aktiva nätverk.
Mer information finns på deras hemsida.