Vårt uppdrag är att sprida kunskap i hela landet

Det finns inte så många personer med dövblindhet i Sverige.
De som finns bor på olika ställen
och har olika behov av hjälp.

Därför samarbetar vi som arbetar med dövblindhet
i ett nationellt kunskapscenter,
så att den kunskap som finns
kan spridas i hela landet.

Vi i Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor (Nkcdb)
får pengar från regeringen för att göra detta sedan år 2003.
Vår uppdragsgivare är Socialdepartementet.
Varje år skriver vi en rapport till dem
där vi berättar vad vi gjort under året.

Vårt uppdrag är att göra fem saker:

 1. Vi ska ge stöd till dem
  som organiserar stöd till personer med dövblindhet ute i landet.
 2. Samla och sprida information om dövblindhet.
  Ta fram ny information.
 3. Arbeta för att det tas fram nya metoder,
  som kan hjälpa personer med dövblindhet.
 4. Ge stöd till dem som tar fram utbildningar.
 5. Prata med personer med dövblindhet om vad de behöver
  särskilt om ny teknik och nya hjälpmedel
  så att den som har dövblindhet lättare ska kunna få information
  och kunna ha kontakt med andra.

Samarbete med dövblinda

Det är viktigt för oss att lyssna på personer som själva har dövblindhet.
Det är viktigt för oss att samarbeta
med andra organisationer som arbetar med dövblindhet.

Vi har ett särskilt nära samarbete med
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB).
Deras medlemmar föreläser ibland på våra kurser.
De deltar i våra grupper när vi ska göra nya saker.
FSDB har också en ordinarie plats i vår styrelse.

Mo Gård

Vi samarbetar med Mo Gård
som har lång erfarenhet av att ge stöd till personer
med flera olika funktionsnedsättningar.

Mo Gårds verksamhet är främst för ungdomar och vuxna
som har flera olika funktionsnedsättningar,
till exempel dövhet, hörselskada, dövblindhet eller språkstörning.

År 2003 fick Mo Gård i uppdrag från regeringen
att driva Nkcdb.
Mo Gård är en stiftelse.
En stiftelse har inte samma mål att tjäna pengar som ett aktiebolag.
Före 1986 drev Mo Gård vårdhem och skola för döva.

Idag finns dessa möjligheter på Mo Gård

 • Daglig verksamhet
 • Boende
 • Gymnasiesärskola för elever med autism
  eller intellektuell funktionsnedsättning.

Mer information om Mo Gård hittar du här.