Nkcdb till Ottawa och till Deafblind International World Conference

22–28 juli är det dags för Deafblind International World Conference som i år hålls i Ottawa, Kanada. Arrangör är Deafblind International (DbI) som arrangerar konferensen vart fjärde år.

Under konferensen förväntas 600 personer delta. Det är mängder av olika organisationer som jobbar med dövblindhet runt om i världen som samlas för att utbyta kunskap och erfarenheter. Från Sverige närvarar flera personer med koppling till Nkcdb. Nkcdb:s personal Monika Estenberger, Caroline Lindström och Moa Wahlqvist ska alla hålla presentationer.

Monika Estenberger, pedagog på Nkcdb, medverkar i en workshop om projektet Tactile Transition där Sverige i samarbete med Norge, England och Nederländerna skriver en gemensam rapport som ska öka medvetenheten om hur personer med förvärvad dövblindhet använder sig av det taktila sinnet. Caroline Lindström, biträdande verksamhetschef och specialpedagog på Nkcdb, kommer hålla i en workshop om taktilt språk. Caroline ingår i det nordiska nätverket kring taktilt språk och ska hålla workshopen tillsammans med Helle Selling från Danmark. Moa Wahlqvist, FoU-samordnare på Nkcdb, ska hålla två ”short talks.” Hennes ämnen är tillgänglig information för personer med dövblindhet under pandemin, samt vilka behov av stöd vuxna personer med dövblindhet har i vardagslivet.

Även Nkcdb:s konsulter ska prata om sin forskning på konferensen.
Mattias Ehn, sakkunnig i psykologiska frågor på Nkcdb, ska prata om sin forskning om Covid-19, erfarenhetsarbetet inom hälsa och service och hur pandemin påverkade personer med dövblindhet. Agneta Anderzén Carlsson och Ann-Sofie Sundqvist, båda forskningskonsulter för Nkcdb, ska prata om sin forskning om hälsa och välmående i familjer där minst en förälder har dövblindhet.

Följ Nkcdb på Facebook för att få daglig uppdatering från vår personal på plats under konferensen.

Deafblind Network of Ontarios logga i blått och lila.

TEXT: Karen Catalán

Publicerad 17 juli 2023