Nu finns ”En film om dövblindhet” på danska!

Vår animerade film som beskriver dövblindhet enligt den nordiska definitionen har fått ytterligare spridning!

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) fick under sommaren önskemål från Danmark att göra en dansk översättning av filmen. Våra danska systerorganisationer har bidragit med översättningen och tillsammans har vi tagit fram en dansk version och en dansk syntolkad version.

I dessa versioner har även information om danska dövblindorganisationer lagts till. Foreningen Danske DøvBlinde, Danske Døvblindfödtes Forening och Døvblindhed.dk har alla sina loggor och hemsidor med i filmerna. Även information om Nkcdb och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) finns kvar om danskar bosatta i Sverige skulle behöva komma i kontakt med organisationer verksamma i Sverige.

Vi tycker det är roligt att filmen sprids och används och vi ser fram emot liknande samarbeten i framtiden.

Förutom på danska finns filmen på svenska, engelska, svenskt teckenspråk samt en med bara text. Du kommer åt dem här.

Startbild på den danska versionen av filmen "En film om dövblindhet". Text och illustration.

TEXT: Karen Catalán
ILLUSTRATION: Carolin Frick, Lönegård & Co

Publicerad 18 september 2023