Nu förstärker vi IKT-arbetet

Ole E. Mortensen vid ett möte med en av NKCdb:s IKT-referensgrupper.
Ole E. Mortensen vid ett möte med en av NKCdb:s IKT-referensgrupper.

Den teknologiska utvecklingen är snabb – och kommer att bli ännu snabbare. Utvecklingen inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) innebär många möjligheter, men också utmaningar. Nu förstärker vi på NKCdb  IKT-insatsen för personer med dövblindhet.

Inte minst för personer med funktionsnersättningar kan utvecklingen beskrivas som ett tveeggat svärd. Å ena sidan har vi aldrig haft så många och så billiga tekniska lösningar som kan vara till nytta för personer med funktionsnedsättningar. Å andra sidan finns det en stor risk för att de blir ifrånkörda när IKT-tåget rusar fram.

Det krävs nämligen en helt speciell och fokuserad insats för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar, i Nkcdb:s fall personer med dövblindhet, ska kunna tillgodogöra sig teknologin. Det gäller oavsett om vi talar om tillgänglighet till ”vanlig” teknik, som surfplattor,  mobiltelefoner, datorer, appar och så vidare, eller om vi diskuterar specifika tekniska hjälpmedel.

Det krävs stor kompetens från de professionella för att ständigt kunna erbjuda de bästa tekniska lösningarna och också kunna undervisa i hur de ska användas. Utmaningen blir inte mindre av att utvecklingen är så snabb och att det ständigt kommer ut nya produkter på marknaden.

Nära samarbete

En av Nkcdb:s prioriteringar de närmaste åren innebär att fokusera på dessa frågor. Hur säkerställer vi att även personer med dövblindhet får största möjliga nytta av den tekniska utvecklingen, både i dag och i morgon? Arbetet har redan påbörjats men nu ökar vi farten. Allt kommer att ske i nära samarbete med såväl brukarorganisationer som landstingen, vars ansvar är förskrivning och undervisning om hjälpmedel.

Vi kommer också att samverka med andra instanser som verkar inom området, bland annat Post och telestyrelsen, PTS, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och IKT-experter.

Just nu håller vi på att ta fram en målbeskrivning för det närmaste året. Den ska fungera som en GPS för vår vidare färd på detta stora område. Här på hemsidan kommer du att kunna följa arbetet.

Du är också varmt välkommen med kommentarer, frågor eller annat som du vill dela med dig till oss. Kontakta gärna projektledare Ole Mortensen på ole.mortensen@nkcdb.se, telefon 076-317 31 52. Trots att han är dansk förstår han svenska (och tror också själv att han pratar det…)