Nu släpps Soundscape på svenska

Av Karin Jönsson

Inledning

Precis som med appen Seeing AI som vi beskrivit i tidigare artikel, Inlägg om Seeing AI, har Microsoft även satsat på att skapa en navigeringsapp för iPhone. Den utgår från tanken att man som gravt synskadad använder sin riktningshörsel för att få en uppfattning om vad som finns omkring en. Det är en gratis app, som kräver viss hörsel och helst även stereohörsel, men den kan vara användbar även för dem som endast har hörsel på ena örat.

Den har funnits ett tag i USA och vi har haft förmånen att testa den även i Sverige sedan några månader. Idag, 26/11 2019, släpps den äntligen på svenska Appstore för iPhone!

Funktioner

Det finns 2 olika relevanta funktioner som kan vara användbara och de kan om man vill även användas samtidigt:

Ljudfyr

Precis som med verkliga ljudfyrar, som man sätter över ingången och som med ett pipande/knäppande ljud ger dig information om i vilken riktning du ska gå för att hitta den, kan man sätta en virtuell ljudfyr precis var man vill och som bara finns i din egen telefon/app.

Till exempel: Jag är vid stranden och vill ta en promenad längs vattnet, vilket är enkelt att följa. Jag går så långt jag vill, vänder sedan och går samma väg tillbaka. Det svåra är att veta var det är dags att lämna vattenbrynet för att hitta vägen hemåt. Då kan jag sätta en virtuell ljudfyr, vilket egentligen bara är en GPS-punkt som appen i min mobil håller reda på, och när jag vänt och är på väg tillbaka slår jag på den och kan höra när jag kommer fram till den eller passerar den.

Ett annat exempel: Jag hittar bra från mitt jobb till bussen och till affären, men har ingen koll på omgivningarna. Om jag satt en ljudfyr på dörren till jobbet kan jag våga utforska omgivningen och om jag inte hittar tillbaka kan jag aktivera ljudfyren och höra i vilken riktning dörren till jobbet är.

Även om man inte har stereohörsel, får man information av typen ”ljudfyr 150 meter” och när jag har riktning rakt mot den får jag ett annat ljud än det som hörs annars. Man kan alltså stå på samma plats och vrida sig och telefonen runt tills man hör ljudet som betyder att man har ljudfyren rakt fram, och sedan gå i de riktningen. Ändras ljudet vet man att man avvikit från rätt riktning. Detta fungerar alltså bra i öppen terräng, men sämre inne i städer där man sällan kan gå fågelvägen till sitt mål. Känner man till sitt område bra kan det räcka med att veta i vilken riktning målet ligger för att kunna hitta det även inne i städer. Men det är alltså inte en app som ger exakta vägledningar av typen ”sväng vänster in på Storgatan”.

Omgivningsinformation

Många personer med grav synnedsättning har beskrivit för mig att de fortfarande i sin inre karta har en stad som ser ut som den gjorde när de såg. Även om de hört talas om nya vägar, butiker och hus har de svårt att få in dem i sin inre karta eftersom de inte sett dem och därmed mångfaldigt upprepat hur den nya kartan ser ut.

Med Soundscape kan man välja att få information om den omgivning man har i närheten/passerar. Det fungerar oavsett om jag går, åker bil eller buss – bara jag har kontakt med GPS och Internet.

Går man kan man få information om vilka korsningar och affärer man passerar, och även när man går förbi en busshållplats eller ett övergångsställe. Detta kan dels fungera som en upplysning om vad som finns i omgivningen, dels som en bekräftelse på att man är på rätt väg vilket kan göra promenaden mindre energikrävande. Går man med en ledarhund kan det också ge relevant information så att man kan korrigera hunden när den gör fel och slappna av när den gör rätt.

Åker man buss får man information om busshållplatser som passeras vilket kan vara relevant om bussen inte har utrop av hållplatser.

Även inne på Malmö Centralstation kunde vi får information om restauranger och var trapporna går ner, men än så länge inte om vilka spår trappan leder till och nere på perrongerna i tunneln är informationen mera förvirrande än användbar.

Soundscape tillsammans med Bose Frames

Ett problem är att om man står stilla kan inte appen avgöra i vilken riktning man vänder sig om man inte håller mobilen liggande i handen. Att stå med en mobil i handen och snurra runt på ett torg kan lätt bli både opraktiskt och utmärkande.

Därför har Soundscape även anpassats så man kan använda Bose Frame: Länk till Bose hemsida med info om Bose frames

De ser ut som ett par solglasögon och har små högtalare i skalmarna. Dessutom innehåller de kompass och gyro som kan ge mobilen information om i vilken riktning jag vänder huvudet. Detta innebär att om jag stå t ex på en gata och tittar mig omkring kan jag få information om vad som finns i det håll jag ”tittar”.

Jag och Ulf Larsson provade att tillsammans med Frazier Carr och Steven Abrams från det europeiska Soundscape-teamet vandra runt i Köpenhamns centrum med Bose Frames och kan konstatera att man snabbt vänjer sig vid det bekväma i att bara röra huvudet och inte behöva ta mobilen ur fickan för att kunna lokalisera saker. Dock var det klart märkligt att gå runt med solglasögon en mörk och molnig novemberdag, så man hade helt klart önskat sig motsvarande funktion t ex i ett pannband, en keps eller åtminstone ett par klara glasögon.

Foto av Frazier och Ulf i Köpenhamn. Ulf har mörka glasögon, Bose frames, och en vit käpp med röda markeringar
Frazier Carr och Ulf Larsson i Köpenhamn. Ulf använder Soundscape och Bose Frames.

Nackdelar

Som allt som litar till GPS så är exaktheten varierande. Man bör aldrig ge sig ut och helt lita på att GPS-funktioner ska vara exakta nog att ta dig fram till dörren.

Inne i städer går det inte att gå fågelvägen till den utsatta positionen, utan man måste fortfarande känna till var vägar, gångvägar och övergångsställen finns.

För att få optimal nytta krävs att man har fungerande riktningshörsel.

Bara att prova om det är en app som kan vara till nytta
Detta är en relativt enkel app som inte är svår att sätta sig in i. Den är dessutom gratis och har ett stort team och företag bakom sig vilket gör att vi kan förutspå en snabb utveckling och förbättring.

Börja med att helt enkelt slå på appen när du går de vägar som du hanterar även utan appen – troligen ger den då information som kan göra vägen både mera lärorik och mindre energikrävande än utan.