Ny artikel om dövblindhet!

Rätt stöd vid rätt tidpunkt till personer med dövblindhet
I senaste numret (3/2012) av tidskriften Forskning om funktionshinder pågår, kan ni läsa en artikel av Ann-Christine Gullacksen om det nordiska samarbetsprojektet Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblidhet.
Projektet beskriver den process det innebär att anpassa sig till ett liv med förvärvad dövblindhet och svårigheten att få stöd utformat efter personliga behov. Det krävs specifik kunskap om hela livsomställningsförloppet och om de hinder som finns vid förvärvad dövblindhet, för att kunna erbjuda rätt stöd vid rätt tidpunkt.

Läs mer >>>