Ny katalog för aktiveringskurser på Mullsjö folkhögskola 2021

Aktiveringskurserna på Mullsjö folkhögskola arrangeras i samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Målen för kurserna är att ge personer med dövblindhet mer kunskap om dövblindhet/syn- och hörselnedsättning, ökad delaktighet och möjlighet att påverka sitt liv. Kurserna ger kunskap som skapar nytta i vardagslivet och bör vara en del av deltagarens habilitering för att uppnå egna uppsatta mål.

Ladda ned hela kurskatalogen i svartskrift här

Ladda ned en anpassad kurskatalog för utskrift på punkt här

Läs mer om Mullsjö folkhögskolas arbete med och för personer med dövblindhet här