Ny resurs på Nkcdb!

Från och med 1 augusti i år är Emma Varga anställd på heltid på Nkcdb.

Emma är kurator och kommer att ha hand om de socialkurativa frågorna samt medverka i våra utbildningar. Emma är inte helt ny för Nkcdb utan har varit med i vår resursgrupp för socialkurativa frågor sedan start. Vi ser mycket fram emot att få ha Emma hos oss, och Emma själv säger:

Emma Varga bär en svart klänning, har håret uppsatt i en hästsvans och ler mot kameran. Bakom henne hänger Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors skylt.
Emma Varga utanför Nkcdb:s kontor

”Sedan min start som hälso- och sjukvårdskurator i Dövblindteamet i Örebro år 2012 har Nkcdb alltid funnits som en trygg informationskälla när det kommit till frågor gällande dövblindhet. Suget att arbeta för Nkcdb kom tidigt i min kuratorskarriär. Tanken väcktes när jag för många år sen fick möjlighet att föreläsa i Nkcdb:s regi om hur det varit för mig som anhörig att växa upp med familjemedlemmar som lever med dövblindhet. Arbetet i resursgruppen för socialkurativa frågor har gett mig en större inblick i vad Nkcdb gör och kan göra. Det känns som en spännande utmaning att nu få möjlighet att bidra på heltid. Jag hoppas på mycket samarbete med kuratorer runt om i landet.”

Vi önskar Emma Varga varmt välkommen till Nkcdb!

Vill du ha kontakt med Emma når du henne på telefon/SMS: 076 – 534 66 33 eller på mail: emma.varga@nkcdb.se.

 

TEXT: Helene Engh
FOTO: Karen Catalán

Publicerad 18 augusti 2023