Nya publikationer från Nordens Välfärdscenter

Lästips! Efter sommaren har Nordens Välfärdscenter (NVC) kommit ut med två nya publikationer, båda på engelska.

Rapporten ”Psychological assessment of individuals with deafblindness” ger insikter om komplexiteten i den psykologiska bedömningsprocessen inom området dövblindhet.

Boken ”Revealing hidden potentials – Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness” riktar sig till yrkesverksamma som är engagerade i bedömningar av kognition hos barn och vuxna med medfödd dövblindhet.