Nyheter

Vit rapportframsida med en blå underkant och en stor blå trea. Foto.

Nkcdb:s forskningsöversikt publicerad som vetenskaplig artikel

Lyssna Den vetenskapliga tidskriften BMC Health Services Research har publicerat en artikel som är baserad på forskningsöversikten i Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors vuxenprojekt ”Habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet…
Punktskrift i svart mot en transparent bakgrund.

Två tips på Punktskriftens dag

Lyssna I dag, den 4 januari, är det Punktskriftens dag. Vi på Nkcdb vill uppmuntra fler att lära sig mer om punktskrift och uppmärksammar därför dagen med två tips som…
Simulering som visar exempel på synfält vid Ushers syndrom. Illustration.

App som simulerar synnedsättningar tillbaka

Lyssna Appen ”Synsimulator” har varit försvunnen från App Store och Google Play ett tag. Tack vare Synskadades Riksförbund, SRF, finns den nu igen i en uppdaterad och försvenskad version.  Det…
En fylld ljusblå cirkel bakom en orange plånbok med två utstickande gröna sedlar. Illustration.

Sex projekt delar på 1,7 miljoner till ny hörselforskning

Öron näsa hals-läkare Johanna Elander, doktorand på Institutionen för kliniska vetenskaper vid Skånes universitetssjukhus, har fått ett anslag på 300 000 kronor ur Hörselskadades Riksförbunds hörselforskningsfond. Medlen ska användas för forskningsprojektet ”Så upplever föräldrar till hörselskadade barn genetisk utredning”.

Ett rött äpple täckt av vattendroppar och ett gulnat löv på en i övrigt bar kvist. Foto.

Socialstyrelsen föreslår nationellt kompetenscentrum för IF och autism

Det behövs ett nytt nationellt centrum för att höja kompetensen inom intellektuell funktionsnedsättning och autism. Det menar Socialstyrelsen i en rapport till regeringen och föreslår att det nya centret ska få ett uppdrag att samla, sprida och vid behov utveckla ny kunskap. Det ska också kunna samla och sprida forskningsresultat, erbjuda fortbildningsinsatser samt föra dialog med verksamheterna runt om i landet.

Grön cirkel med som ligger omsluten av en större grön cirkel som har en öppning snett uppe till höger. Grafisk symbol.

Nkcdb söker verksamhetschef

Lyssna Styrelsen för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har startat en process för att rekrytera en verksamhetschef, som ska ta över ansvaret när Lena Göransson går i pension sommaren 2023. Annonsen…