Nystart för Nkcdb:s forum!

Vi som arbetar med personer med dövblindhet är relativt få, och spridda över landet. Vi har olika arbetsgivare och organisationer, men många problem och frågor vi stöter på är ofta ändå lika. För att underlätta att kunna diskutera problem och möjligheter med andra startade Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) i november 2021  tre forum för dem som i sitt yrke möter personer med dövblindhet.

Vi märke snart att många var intresserade av att vara med i mer än ett av forumen. Tyvärr var den tekniska lösning vi valt inte så bra på att hantera just det. Därför har vi låtit bygga om lösningen och under tiden legat lågt med att både skapa ämnen i forumen och göra reklam för dem. Men NU känner vi oss åter redo för att uppmana alla som inte redan gjort det anmäla sig till ett eller flera av våra forum! De är:

  • Forum för socialkurativa frågor – en sluten mötesplats för kuratorer som möter personer med dövblindhet/kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet i sin yrkesutövning i syfte att erbjuda habilitering och rehabilitering. Syftet för deltagande bör vara att man önskar utveckla sina kunskaper om dövblindhet kopplad till sin profession.
  • Forum för kommunikation – en sluten mötesplats för pedagoger och andra som i sin yrkesutövning erbjuder stöd för att utveckla samspel och kommunikation med personer med dövblindhet/kombinerad syn- och hörselnedsättning.
  • Forum för teknik och hjälpmedel – en sluten mötesplats för professionella som förskriver, anpassar och/eller utbildar personer med dövblindhet i teknik och hjälpmedel samt professionella som i vardagen stöttar personer med dövblindhet/kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Anmälan till ett eller flera av forumen gör du här

För dig som redan är med – välkommen in och nyttja möjligheten att få och ge hjälp från och till andra som sitter och benar i motsvarande frågor runt om i vårt avlånga land!

Tre kvadrater; en ockragul, en blå och en grön. I varje kvadrat finns tre likadana, anonyma, figurer i halvkroppsformat.