Nytt nummer av ”Forskning om funktionshinder pågår”

bild på omslaget till tidskriftenDet går att mäta kvalitet i insatserna för barn med autism. Det visar psykologen Ulrika Långhs forskning.
Studien gick till så att två bedömare tittade på och bedömde videoinspelningar av barn.

— Vi såg att det vi mätte som en hög kvalitet också ledde till en högre inlärningstakt efter sex månader för dessa barn, säger Ulrika Långh i senaste numret av tidskriften ”Forskning om funktionshinder pågår”.

Barnen i studien var 2-5 år och gick på förskola där man anänvde metoden EIBI, Early Intensive Behavioral Intervention, ett individuellt utformat inlärningsprogram som består av olika inlärningsmetoder.

—  Det är viktigt att börja tidigt. Barns förmåga till inlärning är som störst när de är små, och det är inte så stor skillnad mellan typiskt utvecklade barn och barn med autism. Ju tidigare man sätter in insatserna, desto mer kan dessa barn lära sig av andra barn.

Andra artiklar i numret handlar om föräldraskap när det finns barn med funktionsnedsättning, utvärdering av metoder inom funktionshinderområdet och forskning om delaktighet i ett teknik- och designperspektiv.

ANNE JALAKAS, text