Nytt rapportsläpp hos Forte 28 maj kl 10

Att gå från att vara ungdom till att bli vuxen innebär att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer och möta högre krav på att fatta egna beslut. Alla människor ska ha likvärdiga förutsättningar att klara de förändringarna, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Trots det visar en genomgång av aktuell forskning att unga med funktionsnedsättning har sämre villkor än jämnåriga utan funktionsnedsättning.

Vid ett webbinarium den 28 maj kl 10 lanserar Forte kunskapsöversikten ”Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning – en kartläggning av det vetenskapliga kunskapsläget”. Medverkar gör Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap med inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad, och Veronica Lövgren, filosofie doktor och universitetslektor i socialt arbete vid Umeå Universitet. Vid lanseringen berättar de mer om rapporten som de har tagit fram tillsammans med Johan Malmqvist, docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Jönköping University.

Webbinariet kommer att textas i realtid.

Anmäl dig här

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som Forte finansierar ska lägga grunden till ett mer jämlikt och hållbart samhälle.