Pil höger

Gör så här

– Sätt pekfingrets fingertopp mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Dra ett kort streck till höger med fingret.
– Denna signal kan du upprepa för att säga ”fortsätt till höger” genom att dra flera korta streck efter varandra.

illustration för signalen pil höger