iPad – ett lärverktyg för samspels- och kommunikations­utveckling

En rapport från ett iPad-projekt som genomförts på Mo Gård Gymnasiesärskola

Ladda ner som PDF

Beskrivning

En rapport från ett iPad projekt som genomförts på Mo Gård Gymnasiesärskola

Projektets mål var att utveckla skolans pedagogik och elevers samspels- och kommunikationsförmåga med hjälp av iPad som lärverktyg.

Projektets syfte var att undersöka hur iPads kan användas som lärverktyg för att utveckla samspels- och kommunikationsförmåga för elever på tidig utvecklingsnivå. Att skapa utvecklande lärsituationer kopplat till samspels och kommunikationsutveckling, i de sammanhang som eleverna befinner sig i.