Punktskrift, flytta displayen till vänster

Gör så här

– Sätt pekfingrets fingertopp mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Dra fingret till höger som att läsa på displayen.
– Avsluta med att trycka till med fingret till vänster om ”strecket” som att ”klicka” bakåt.

illustration för signalen flytta punktskriftsdisplayen till vänster