Rätt till mobil som hjälpmedel

En smart mobil kan vara ett oumbärligt hjälpmedel för personer med dövblindhet. Att kunna använda röststyrningsfunktionen för att lyssna på nyheter, eller koppla en punktskriftsdisplay till telefonen är bara några exempel på funktioner som ger ökad delaktighet.  Det har man insett i Västerbottens läns landsting. Där får brukarna mobiltelefon som hjälpmedel. Där finns heller inga begränsningar vad gäller utbildning och support.

På många andra håll läggs inköpskostnaderna på individen. Det har alla inte råd med, framför allt inte de som har en låg sjukersättning som enda inkomst.

Ronnie Widmark skriver på IKT-bloggen om ett möte med en brukare på Dövblindteamet i Stockholm. Den gamla mobilen är på väg att ge upp. Och en ny är för dyr

— Det jag kunde bidrag med var att intyga behovet och hjälpa till att ansöka om privata fondmedel för inköp av tekniska hjälpmedel. Hoppas bara att den gamla mobilen håller eftersom det kan ta upp till ett år att få besked om pengar.

—Individen måste själv betala för att komma åt tidigare förskrivbara hjälpmedelsfunktioner. Är det den rätta vägen?

 

Läs hela inlägget.