Röd

Gör så här

– Börja med signalen för ”färg”.
– Lägg sprethandens handflata mot överarmen.
– Gör en neråtgående vågrörelse med handen.
– Fortsätt med signalen för ”röd”.
– Sätt pekfingrets fingertopp mot överarmen.
– Dra fingret neråt två gånger med korta och snabba rörelser.

Illustration av signalen för röd