Saft

Gör så här

– Börja med signalen för ”dricka”.
– Håll S-handen runt överarmen.
– Dra handen uppåt och ner igen utan att släppa kontakten.
– Fortsätt med signalen för ”röd”.
– Sätt pekfingrets fingertopp mot överarmen.
– Dra fingret neråt två gånger med korta och snabba rörelser.

Illustration av signalen för saft