Sätt hunden fot, alternativ 2

Gör så här

– Lägg J-handens handrygg mot den högra underarmens utsida.
– Tryck till lätt med handen.
– Håll kvar handen.

Illustration av signalen för sätt hunden fot, alternativ 2