Schemalägg det som är kul!

Börja med att schemalägga det som brukaren tycker är kul!
Det är forskaren Lena Talmans råd till dem som arbetar med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.

Hennes avhandling handlar om delaktighet, något som alla har rätt till. Ett problem  är att delaktighet betyder olika saker för olika människor. Lena Talmans intervjuer med tio chefer och 17 personal på olika boenden visar på många olika definitioner.  Att bli sedd, att kunna uttrycka sina önskemål, att kunna göra saker, att kunna välja, att kunna påverka och att kunna ta beslut är några av dem.

Det visade sig leda till oklarheter bland personalen om en brukare varit delaktig eller inte.

— Om en anställd som tycker att delaktighet är att få göra saker själv frågar en annan som tolkar delaktighet som att bli sedd som människa kan den ena tycker att brukaren varit delaktig men inte den andra, säger Lena Talman till tidskriften Forskning om funktionshinder pågår 1/2019.

Lena Talman tror att ett skäl till att det blir så här är att målen om delaktighet ofta är abstrakt formulerade. Hennes råd är att se till schemalägga det brukaren tycker är kul.

— Den här guppen orkar inte vara igång så mycket. Se till att de får tid till det roliga också, säger hon.

Och även om det är personalen på golvet som ger de konkreta förutsättningarna för brukarna måste ledningen se till att man för konkreta diskussioner där man bryter ner målen för individen det handlar om.

— Personalen måste både få och ta lite mer tid att ta reda på vad individen vill och även ha stöd från en samsyn kring vad de egentligen ska göra

Lena Talmans avhandling har lagts fram vid Mälardalens högskola. Ladda ner den här.