Guide: Skicka GPS-koordinater med Flic-knappen

Av Janne Koski

Här kommer en liten guide till att få blåtandsknappen Flic sammankopplad med din telefon/platta och hur du sedan lägger till funktionen ”skicka koordinater till utvald kontakt via sms”.

Läs här eller ladda ner som PDF.

Android

Första steget är att i Playbutiken söka upp appen Flic och installera denna i din enhet.

Skärmbild

När du startar appen för första gången möts du av ett inloggningskrav. Antingen skapar du här ett nytt kostnadsfritt konto för Flic eller loggar in med ett befintligt konto.

Skärmbild  Skärmbild  Skärmbild

Efter att du loggat in är det dags att koppla din Flicknapp till den aktuella enheten. Kom ihåg att slå igång blåtandsfunktionen i enheten först. Tryck på plusknappen för att påbörja sökningen. Tryck sedan en gång på din Flicknapp för att aktivera denna.

Skärmbild  Skärmbild

Efter att knappen är sammankopplad är det dags att döpa den till något valfritt och sedan trycka på knappen ”Finish” för att komma vidare.

Skärmbild  GPS o Flic 8

Så var det dags att lägga till den önskade funktionen genom att i appen trycka på den nytillagda knappen som dykt upp. Eftersom att du i det här fallet vill knyta funktionen till ett enkelt knapptryck vilket innebär att funktionen kommer att utföras när du trycker ett kort tryck på din Flicknapp, väljer du alternativet ”Click”.

Skärmbild  Skärmbild

Funktionen du är ute efter ligger i kategorin ”Communication”. Väl där väljer du alternativet ”Share location”.

Skärmbild  Skärmbild

Så var det då dags att konfigurera den önskade funktionen genom att i fältet ”Recievers” fylla i önskad mottagare för sms:et och i fältet ”Additional text” skriva in önskat meddelande som följer med de skickade koordinaterna. Vill du som avsändare ha återkoppling på det skickade meddelandet aktiverar du ”Notify delivered”. Därefter väljer du hur koordinaterna ska visas, antingen visas aktuella adressen som avsändaren befinner sig på direkt i meddelandet, alternativt en länk i Google Maps för de aktuella koordinaterna eller så kan du välja att inkludera båda alternativen genom att trycka på knappen ”Both”. Vill du att den aktuella telefonen/plattan ska avge ett högt ljud i 90 sekunder efter skickat meddelande kan det aktiveras just ovan knappen ”Save Action”. När allt är konfigurerat som du vill ha det trycker du på knappen ”Save Action” för att spara det hela.

Skärmbild  Skärmbild

När du ser denna vy vet du att din Flicknapp är kopplad till din telefon/platta och att funktionen skicka GPS-koordinater är färdig att användas.

Skärmbild

iOS

När det kommer till enheter från Apple ser det lite annorlunda ut eftersom appar inte kan påverka varandra hur som helst i deras system. Flicappen kan alltså inte använda sig av telefonens standardapp för sms och abonnemanget du har i din iPhone för att skicka meddelanden.

För att lösa detta har Shortcut Labs, som äger Flic, knutit ett avtal med en extern leverantör av mobila tjänster som i detta fall alltså hanterar sms. Det innebär alltså att det är Shortcut labs som via en extern leverantör skickar ditt meddelande åt dig när du trycker på din Flicknapp. Denna lösning innebär också att Shorcut Labs vill ha betalt för varje meddelande du skickar med din Flic och det med något de valt att kalla för krediter. Det gäller alltså att se till att man alltid har nog med krediter för att kunna skicka sitt meddelande. Nya krediter kan köpas i ”Share Location” som vi känner igen från Androiddelen av denna guide.

Skärmbild

Bortsett från detta kan du utgå från Androiddelen av guiden även när det kommer till att sätta upp det hela i en iPhone då tillvägagångssättet är nästintill likadant.